Ako narábať s peniazmi - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Ako narábať s peniazmi

Aktivity 2017/2018
Nadané deti sa učili ako narábať s peniazmi
Posledné októbrové stretnutie členov Klubu nadaných detí Prešov bolo venované financiám. Prostredníctvom zaujímavej témy sa nadaní žiaci učili spoznávať hodnoty, narábať s peniazmi a pripraviť „rodinný rozpočet“.
Množstvo dospelých má problém narábať s vlastnými peniazmi. Lepšiemu zvládnutiu financií v budúcnosti sa učili nadané deti z Prešova na netradičnom stretnutí Klubu nadaných detí. Rozprávať sa s deťmi o peniazoch, zapojiť ich do aktivít rodinného manažmentu peňazí, ukazovať reálne príklady zo života a podporovať porozumenie financiám patrí medzi podstatné a v živote dôležité veci.

Ľudské hodnoty si nadané deti vytvorili v úvode stretnutia. „Živá diskusia“ nastala pri zostavovaní spoločného rebríčka hodnôt. Potom prišli na rad fiktívne detské peniaze (5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€), ktoré deti využili pri rôznych aktivitách. Spočítavanie bankoviek, súčet rozpočtu pracovných skupín, ale aj celkového rozpočtu Klubu nadaných detí.

Ako narábať s peniazmi sa naučili nadané deti v priebehu ďalších aktivít, ktoré priniesli odpovede na otázky zabezpečenia základných ľudských potrieb, ale aj rozboru výplaty (mzdy) za prácu. Po spoločnom konštatovaní a vypočítaní poplatkov za nájomné, vodu, energie, ... stravovanie, potrebné nákupy, či zabezpečenie kultúrneho vyžitia a oddychových aktivít sme spoločne skonštatovali, že s každou výplatou je potrebné narábať rozumne. Oporou nám bola rozprávka „O troch grošoch“, ktorú poznajú všetci.
Naučiť sa spravovať peniaze pre súčasnosť, ale aj budúcnosť nie je zďaleka také ľahké. Jednoduché cvičenia z oblasti finančnej gramotnosti priblížili deťom postup pri určovaní správania a nakladania s financiami. V závere stretnutia si členovia KND uviedli príklady hospodárneho zaobchádzania s vecami, hospodárneho správania  sa vo svojom okolí (domácnosť, škola) a vysvetlili finančné pojmy: príjem, aktívny príjem, pasívny príjem, majetok, mzda.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah