Deti skúšali poslancov z logiky - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Deti skúšali poslancov z logiky

Aktivity 2017/2018
Nadané deti skúšali prešovských poslancov z logiky

Klub nadaných detí v Prešove oslávil v júni svoje piate výročie založenia. Súčasťou stretnutia nadaných detí bola „malá“ oslava, ktorú spríjemnili hostia – poslanci prešovského parlamentu. Tí spoznali prácu s nadanými deťmi, netradičné záujmy detí a zapojili sa do riešenia zaujímavých logických úloh.
Prešovské nadané deti navštívili poslanci prešovského parlamentu: Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA a PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA. Klub nadaných detí v Prešove je súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktoré pre (nielen) nadané deti každoročne pripravuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Stretnutie nadaných detí otvorila riaditeľka centra Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková. Samotný klub združujúci nadané deti a prehliadku činnosti prvého Klubu nadaných detí na Slovensku predstavil zúčastneným špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč.

Nadaný druhák Krištof zaujal poslancov svojou prednáškou „Elektrina a jej využitie“. Okrem zaujímavej prezentácie si poslanci prezreli praktické ukážky využiteľnosti elektriny. Tie zaujali.

Nechýbali otázky zvedavých detí určené poslancom prešovského zastupiteľtva. Nadaní školáci sa zaujímali o dane, kosenie trávnikov, či cesty a rozpočet mesta Prešov.
Súčasťou stretnutia prešovských nadaných detí s poslancami mestského zastupiteľstva bolo overenie logického myslenia poslancov. Skúšajúcimi sa na chvíľku stali deti, ktoré ponúkli poslancom neľahké úlohy z logickej olympiády. Tá je každoročne určená nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska a uskutočňuje sa v Prešove.

Úlohy zamerané na logické myslenie, priestorový a matematický úsudok, či verbálne myslenie zvládli prešovskí poslanci úspešne. Logické úlohy zvládli a zároveň každú z odpovedí súťažných úloh zdôvodnili. Odmenou im bolo detské šampanské a sladké pohostenie, na ktorom si pochutnali spoločne s oslávencami z Klubu nadaných detí.

Zaujímavú mimoškolskú činnosť Klubu nadaných detí zabezpečujú učitelia, ktorí sa nadaným deťom venujú už roky. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci vedúci učitelia: Mgr. Ingrid Storinská, Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Ľuboš Lukáč za sebou kontinuálne vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov ukončené vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Zárukou odbornosti odborného vzdelávania učiteľov je známy psychológ Vladimír Dočkal.
Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi. Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Klub nadaných detí má za sebou päť rokov tvorivej činnosti. Množstvo nadaných detí sa počas týchto rokov zúčastnilo netradičného mimoškolského vzdelávania. Každoročný záujem u detí je dôkazom úspechu. Už začiatkom nového školského roka sa uskutoční oslava päťročnice KND, na ktorú sú pozvaní všetci, ktorí ROZUMEJÚ NADANÝM.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah