Juraj Jakubisko - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Juraj Jakubisko

Slovenský režisér Juraj Jakubisko podporuje prešovské nadané deti

Známy slovenský režisér Juraj Jakubisko podporuje projekty celoslovenskej inciatívy Rozumieme nadaným.
Juraj Jakubisko podporuje mimoškolský projekt vzdelávania nadaných detí Klub nadaných detí a projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Klubu nadaných detí Prešov daroval svoju knihu Perinbaba a obraz, ktorého je autorom.

Pán režisér sa zapojil do projektov Rozumieme nadaným - bol predsedom celoslovenskej internetovej súťaže Fotografia očami detí, pod jeho záštitou sa konala FOD Fotoškola Juraja Jakubiska a FOD camp - tábor mladých fotografov. Nadané deti sa zúčastnili stretnutí s Jurajom Jakubiskom, taktiež na nakrúcaní druhého dielu filmu Perinbaba. V auguste 2019 sme Juraja Jakubiska ocenili cenou - Rozumieme nadaným.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah