Logické myslenie a slovná zásoba - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Logické myslenie a slovná zásoba

Aktivity 2018/2019
Prešovské nadané deti precvičili logické myslenie a slovnú zásobu

Slovné hry zvládnu už škôlkari. Podľa veku dieťaťa je však možné zvyšovať náročnosť jednotlivých slovných hier. Prešovské nadané deti si niektoré z nich vyskúšali na stretnutí Klubu nadaných detí.
Obľúbenou slovnou hrou je skladanie viet. Začiatočné písmeno krstného mena určuje začiatok každého slova vety, ktorá musí dávať zmysel. Napr. Samo... so ... svojim... synom...sleduje...slnko.

Známou slovnou hrou je posledné-prvé. Ľubovoľné slovo sa končí na písmeno, na ktoré musí začínať ďalšie slovo. Jednotlivé slová tak podnecujú rozvoj logického myslenia, slovnej zásoby, rozmýšľanie.

Zábavnou hrou je bezpochyby rýmovačka. Deti spoločne hľadajú slová rýmujúce sa s vysloveným slovom. Spoločné „rýmy“ je dobré spoločne využiť na tvorbu básničiek – rýmovačiek.

Nadané deti si spoločne skúsili „hádajúcu“ hru. Jednoduchú hru si môžete zahrať kedykoľvek počas hodiny slovenského jazyka. Úplne stačí pomyslieť na akékoľvek slovo (podstatné meno) a nechať žiakov klásť rôzne otázky za účelom uhádnutia daného slova. Na upresňujúce otázky môžete odpovedať len „áno“ a „nie“. Čím sú správnejšie otázky – tým skôr je možné uhádnuť dané slovo.

Do škôlkarských časov sa šikovní školáci preniesli pri hraní „Letí, letí...“. Pravdivý výrok – nepravdivý výrok, ruky hore či dole. Sem tam sa našli deti, ktoré sa pomýlili, čo neušlo pozornosti ostatným. Spravodlivé tresty (recitovanie, spievanie, športový výkon) si napokon vyskúšali všetci súťažiaci.
Zaujímavý slovný súboj zaujal starších žiakov. Tí si vyskúšali slovnú hru – protiklady. Na jednotlivé prídavné mená musí protihráč povedať protiklad (dole-hore, malý-veľký, mladý-starý, pekný-škaredý).

Slovné hry rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, slovnú zásobu, logické myslenie, taktiež vzťahy v kolektíve. Do skupiny slovných hier patria hry, pri ktorých je dôležité pozorovanie. S jednotlivými písmenami abecedy zažijete zábavu pri pomenovaní predmetov, ktoré deti vidia okolo seba. Napodobňovanie zvukov je možné využiť pri hre spojené s dianím napr. v meste, na dedine, na koncerte, na dopravnom ihrisku, na futbale...

Nechýbali hry s písmenkami zamerané na rozvoj slovnej zásoby. Či tvorenie viet – spoločného príbehu. Je dobré keď tento príbeh má svoj dej. Kladenie nezvyčajných otázok a požadovanie „rýchlych“ odpovedí od spolužiakov zabavilo tiež.

Jednoduché hry si môžete s deťmi skúsiť kedykoľvek. Nie sú potrebné žiadne peniaze či pomôcky, jednoducho stačí rozmýšľať a mať chuť sa zabaviť.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah