Malí umelci - Deň múzeí - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Malí umelci - Deň múzeí

Aktivity 2017/2018
Malí umelci objavili kresbou budúcnosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa deti z Klubu nadaných detí v Prešove rozhodli zorganizovať malú výstavu umeleckých diel, ktorá má ukázať budúcnosť ľudstva.
Komunita múzejníkov oslavuje svoj deň každoročne 18. mája. Množstvo múzeí na svete otvára v tento sviatok svoje brány širokej verejnosti. Oslavy existencie pamäťových organizácii sprevádzajú rôzne aktivity pre návštevníkov. Na Slovensku si tento sviatok pripomíname úspešným projektom Noc múzeí a galérií, ktorý zastrešuje Zväz múzeí na Slovensku.
Téma Medzinárodného dňa múzeí v tomto roku znie: Múzea v ére hyperkomunikácie: Nové cesty, nové publikum. Cieľom je poukázať na vzťah múzeí a nový technológií. Svojimi návrhmi nešetrili deti z Klubu nadaných detí v Prešove, ktoré navrhli kresbou rôzne vynálezy budúcnosti. Kresba uhlíkom, rôznorodé návrhy, budúcnosť a technológie, to všetko spestrilo stretnutie nadaných detí. Súčasťou tvorby zaujímavých technologických „zázrakov“ sa stala malá galéria jedinečných diel nadaných školákov. Skvosty budúcnosti napokon nadané deti predstavili svojim spolužiakom.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah