Najväčší Slovák - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Najväčší Slovák

Aktivity 2018/2019
Najväčšími Slovákmi sú podľa detí mamky a ockovia

Májové stretnutie školákov z Klubu nadaných detí Prešov bolo určené Najväčším Slovákom. Po vzore televízneho projektu sa rozhodli nadané deti zvoliť svojich Naj Slovákov.
Čo rozhodovalo? V prvom rade sa nadané deti zamerali na známe osobnosti Slovenska. Tie školáci spoznali  (a spoznávajú) z učebníc, rôznych encyklopédií, či pri riešení rozličných projektov počas celého školského roka. Zaznelo množstvo známych mien spisovateľov, spevákov, maliarov, hercov, moderátorov, osobností našich dejín.
Úlohou detí bolo svojho Naj favorita nakresliť a zároveň stručne charakterizovať. Zaujímavé boli taktiež dôvodov nominácie. Na prvom mieste sa u detí v Klube nadaných detí Prešov umiestnili mamky a ockovia. Za nimi nasledovali starí rodičia a tretie miesto obsadili pani učiteľky, športovec, športový moderátor, YouTuber, či známa prešovská poslankyňa.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah