Pokusy a experimenty - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Pokusy a experimenty

Aktivity 2017/2018
Pokusy a experimenty malých výskumníkov v Klube nadaných detí
Novembrové stretnutie členov Klubu nadaných detí bolo zamerané na pokusy a experimenty. Malí výskumníci si vyskúšali, čo všetko je možné dokázať za pomoci jednoduchých prostriedkov. Ponorili sa do základov chémie, fyziky i biológie a do bádania zapojili všetky zmysly.
Zaujímavé pokusy ovládli zábavné popoludnie, ktoré spestrilo mimoškolskú činnosť nadaných detí. Jednotlivé pokusy predvádzali školáci na základe písomných inštrukcií v skupinách. Neľahkou úlohou bolo pripraviť potrebné pomôcky, dodržať postup pri realizácii experimentov a napokon predviesť a podať vysvetlenie z hľadiska vedy a využitia v živote ľudí.

Malí vedci zodpovedne zvládli úlohy a predviedli neuveriteľné ukážky vedeckých experimentov. Najmladší vedátori skúmali a dokazovali význam žiliek v listoch stromov, ktoré slúžia na zásobovanie živinami, rovnako ako cievy človeka.

Pokusom so zmätenými bodkami poukázala ďalšia skupina bádateľov na to, že na priestorové videnie potrebuje náš mozog obraz oboch očí. Každé z nich posiela do mozgu vlastný obraz a v ňom sa z oboch obrázkov vytvorí jeden. Starší spolužiaci si prostredníctvom experimentu vyskúšali základný princíp výroby filmu. Dokázali, ako naše oči vidia okolitý svet a vyrobili aj vlastnú animovanú knižku.
Nemenej zaujímavým pokusom bol vodný kolotoč, pri ktorom sa žiaci zamerali na pozorovanie vodnej sily. Experiment s dokazovaním vzájomnej príťažlivosti záporného a kladného náboja za pomoci balóna, soli a korenia upútal a pobavil.

Členovia súkromného Klubu nadaných detí Prešov zvládli svoje úlohy s bravúrnou ľahkosťou a odmenou bolo ocenenie potleskom zo strany členov ostatných vedeckých skupín nadaných žiakov.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah