Pre rodičov - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Pre rodičov

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov

Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov pripravený program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické hry, spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, ale aj prednášky, exkurzie a víkendové výlety budú tvoriť podstatu nového pôsobenia pod značkou Rozumieme nadaným.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Prvý Klub nadaných detí na Slovensku (v susedných Čechách je ich cca 50) realizuje aktivity prostredníctvom stretnutí - spravidla v piatok od 14.00 do 15.00 hod., ale aj formou exkurzií, výletov, atď.

Prenájom priestorov školy na stretnutia nadaných detí  z príspevkov cestovnej agentúry Dovolenka-IN a M.B.P., s.r.o. (p. Tereza Šandorová, p. Pavol Šandor).
Klub nadaných detí Prešov, prvý klub nadaných detí na Slovensku. V školskom roku 2019/2020 ďakujeme za úhradu poplatkov za prenájom priestorov  Dovolenka-IN.
Mesiac
P.č. stretnutia
Dátum
Názov stretnutia (uvádzame po uskutočnenom stretnutí)
December
12
6.12.

13
13.12.November
8
8.11.
9
15.11.
10
22.11.
11
29.11.


Október
4
4.10.
Zrušené! Realizácia logického sústredenia nadaných detí
5
11.10.
6
18.10.
7
25.10.


September
 
1
13.9.
2
20.9.
3
27.9.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah