Predvianočné posedenie - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Predvianočné posedenie

Aktivity 2017/2018
Štátny tajomník Kuruc obdaroval prešovské nadané deti

Vianočné posedenie nadaných detí z Prešova malo „slávnostnú príchuť“. Členov Klubu nadaných detí v Prešove prišiel pozdraviť štátny tajomník ministerstva financií SR Ing. Radko Kuruc, PhD., ktorý priniesol prešovskému klubu darčeky – robotické hračky.
Nadané deti z Prešova navštevujú s obľubou Klub nadaných detí Prešov, ktorý je súkromnou záležitosťou nadšených učiteľov a spadá pod celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným. Na Slovensku jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí vznikol v roku 2013 a každoročne zaujme množstvo detí, žiakov základných škôl v Prešove.

Predvianočné posedenie so štátnym tajomníkom ministerstva financií SR Ing. Radkom Kurucom, PhD. sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Po predstavení činnosti prvého Klubu nadaných detí na Slovensku, rôznych aktivít a realizovaných projektov, zaujalo rozprávanie detí o svojich záľubách, obľúbených predmetoch v škole, ale aj činnosti v klube samotnom. Štátny tajomník sa zaujímal o vzdelávanie nadaných detí v Prešove a vyjadril podporu žiakom, členom Klubu nadaných detí a učiteľom, ktorí sa vzdelávaniu nadaných detí aktívne venujú aj „po škole“.
Nadaní školáci si pochutnali na sladkom občerstvení a super prekvapením boli darčeky, ktoré štátny tajomník Ing. Radko Kuruc, PhD. priniesol deťom. Darované robotické hračky veľmi potešili a deti sa s nimi oboznámia na prvom novoročnom stretnutí členov klubu nadaných. Stavebnica robotickej ruky je zmenšenou kópiou reálneho stroja, ktorý sa používa v automobilovom priemysle. Plastová stavebnica robota na diaľkové ovládanie je zasa určená zdatnejším technikom a experimentálnym je určite aj programovateľný robot, ktorý sa vie orientovať v priestore, slúžiť ako detektor kovu alebo  vykonávať rôzne zábavné činnosti. Sériu programovateľných hračiek dopĺňa veľký dar kancelárskych potrieb, ktorý zabezpečí činnosť Klubu nadaných detí na celý školský rok.
Stretnutie detí so štátnym tajomníkom Kurucom prinieslo veľa zaujímavých momentov. Predstavili sme na Slovensku jedinečný systém vzdelávania nadaných detí, prácu s intelektovo nadanými žiakmi, oboznámili so súčasnou realitou fungovania Klubu nadaných detí Prešov a spomenuli smelé plány do budúcna. Ďakujeme veľmi pekne štátnemu tajomníkovi za pozvanie, záujem, cenné darčeky a podporu vzdelávania nadaných detí v Prešove.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah