Príšeráci - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Príšeráci

Aktivity 2017/2018
Nadané deti spoznávali svet PRÍŠERÁKOV

Januárové stretnutie prinieslo členom Klubu nadaných detí v Prešove zaujímavé „čitateľské prekvapenie“. Medzi nadané deti zavítala známa spisovateľka Marka Staviarska, ktorú malí čitatelia poznajú ako autorku knihy Marínka Somarinka.
Tentokrát prišla pani spisovateľka predstaviť deťom svoju novú knihu s pútavým názvom Príšeráci. Skôr ako novinku predstavila, spoločne diskutovali s deťmi o tom, ako vôbec kniha vzniká a kto každý sa na jej zrode podieľa.

Ako vznikla kniha, ktorá nás privedie do sveta farebných a zubatých príšeriek? Inšpiráciou pre vznik knihy Príšeráci sa stala kresba príšerky, ktorú nakreslila jej dcéra. Potom prišiel nápad vytvoriť a zhmotniť príšerky v plyšovej podobe a napokon dať im mená. Hrdinovia skvelej knižnej novinky: Ušo, Truco, Slizo, Fifi a Vanilka dostali svoje mená na základe charakterových vlastností.

Veľký úspech mala ukážka prečítaná samotnou autorkou. Prostredníctvom nej sme sa dostali do podzemného sveta. Cesta bola jednoduchá: pootočením kvapli v jaskyni (presnejšie dvakrát okolo celej osi proti smeru hodinových ručičiek, raz v smere hodinových ručičiek, trikrát dupnúť a potom kvapeľ zakloniť smerom k stene jaskyne) sme objavili maličký otvor, ktorým prejde len dieťa. Svet fantázie, skvelej zábavy, predstavivosti a kreativity bol odrazu pred nami.
Ukážka zaujala natoľko, že deti boli počas čítania pozorné a mĺkve, snáď len pootvorené ústa a žiariace oči svedčili o vskutku kvalitnej knihe. Problémom nebolo zodpovedania otázok, ktoré boli odmenené zaujímavými cenami.

V záverečnej časti stretnutia mali decká za úlohu vymyslieť, nakresliť a pomenovať príšerku podľa vlastnej fantázie. Autor najväčšej a najnápaditejšej príšerky bol odmenený predstavenou knihou. Pani spisovateľka podporila myšlienku vzniku a fungovania Klubu nadaných detí Prešov, ktorému venovala množstvo kníh, pod ktoré sa autorsky podpísala.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah