Registrácia - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Registrácia

Prešovské nadané deti zaujal mimoškolský projekt vzdelávania
Registrácia člena KND v novom školskom roku 2019/2020

Klub nadaných detí vzdeláva v Prešove žiakov rôznymi mimoškolskými aktivitami. Účelom Klubu nadaných detí v Prešove je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Jedinečný projekt vzdelávania nadaných žiakov patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
S príchodom nového školského roka majú rodičia v Prešove možnosť prihlásiť svoje deti do mimoškolského projektu vzdelávania nadaných žiakov. O členstvo v Klube nadaných detí je každoročne veľký záujem.

Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, čitateľská i finančná gramotnosť, rozvoj motorických schopností a experimentovanie sú náplňou Klubu nadaných detí Prešov.

Klub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Členmi klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl.

Piatkové stretnutia nadaných detí (spravidla od 14.00 do 15.00) sú zdarma a prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Nadaným žiakom sú na prácu zapožičané rôzne školské pomôcky, nebudú chýbať rôzne poznávacie výlety či logické sústredenia. Stovky (už) uskutočnených aktivít šikovných školákov dokumentuje stránka Klubu nadaných detí (www.knd.sk).

Prešovský Klub nadaných detí je prvým klubom združujúcim nadané deti na Slovensku. Klub nadaných detí vznikol v roku 2013, momentálne úspešne funguje ako súkromný projekt prešovských učiteľov za podpory celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov celoslovenskej iniciatívy je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Záujem o členstvo v Klube nadaných detí každoročne stúpa. Nezabudnite zaregistrovať svoje dieťa čo najskôr. Začíname už v septembri. Kontaktujte nás.

Súkromný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí organizačne vedú učitelia a špeciálni pedagógovia z Prešova: Mgr. Juliána Sedláková, Mgr. Ingrid Storinská a Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorí sa výchove a vzdelávaniu nadaných žiakov venujú už roky. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci za sebou aj odborné vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.


Registrácia na školský rok 2019/2020 je ukončená - naplnený počet Klubu nadaných detí.
Po vyplnení registrácie sa zobrazí úvodná stránka knd.sk, zároveň VÁM bude doručený email - spravidla do 24 hod. potvrdíme zaregistrovanie/nezaregistrovanie dieťaťa. Počet voľných miest v Klube nadaných detí je max. päťdesiat detí. Registrácia je oficiálne spustená 2. septembra 2019 - vyplnenie formulára pred druhým septembrom NEZAZNAMENÁVA údaje - registrácia je neplatná.Na prvé stretnutie je potrebné poslať vypísanú a rodičom podpísanú prihlášku do Klubu nadaných detí. Zašleme po registrácii emailom. Nevyplnenie prihlášky KND je dôvodom nezaregistrovania dieťaťa do Klubu nadaných detí.
Stretnutia detí sú bezplatné a uskutočňujú sa 1x do týždňa - informácie o jednotlivých stretnutiach nájdete na stránke knd.sk. Prvé stretnutie sa uskutoční 13. septembra 2019 (14.00 - 15.00) v prenajatých priestoroch triedy 2.C na základnej škole, Šmeralova ul. v Prešove.
Poplatky za výlety, logické sústredenia (nie sú povinné) sú oznámené rodičom vždy formou prihlášky na danú akciu.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah