Spoločenské hry - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Spoločenské hry

Aktivity 2017/2018
Rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom spoločenských hier

Deti z Klubu nadaných detí v Prešove sa počas januára venovali spoločenským hrám. Sústredili sa na šikovnosť, logiku, fantáziu, kreativitu, spoluprácu, učenie a schopnosť vyrovnať sa s prehrou.
Rýchle súboje v skladaní hlavolamov, v ktorých úlohou bolo čo najrýchlejšie pokryť prázdne polia svojej hracej karty daným počtom dielikov zabavili. Pri pútavých kartových kvízoch bolo potrebné byť „zásobený“ vedomosťami. Prostredníctvom balíčkov kariet s otázkami rozdelenými do šiestich tematických okruhov deti spoznali slovenské pamiatky, zvieratá, svet futbalu a zaujímavé miesta.

„Laboratórne potvory“ museli školáci nájsť na základe štyroch vrhnutých kociek. Postrehová hra s obludami sa hrá so štvorcovými kartami rozmiestnenými do kruhu. Víťazom bol hráč s najvyšším počtom žetónov za nájdenú obludu na konci hry.

Obľúbenými sa stali hry na precvičenie pamäte. Hry v tvare kocky obsahujú obrázky, ktoré precvičili pamäť detí. Takto sme spoznali jednotlivé štáty sveta a prírodu.
Logické myslenie, pamäť, postreh, ale tiež schopnosť rozoznávať predmety podľa hmatu alebo schopnosti riešiť úlohy pod časovým tlakom si nadané deti preverili pomocou vzdelávacích hier. Mozgové závity precvičili prostredníctvom postrehových hier. Rôzne typy úloh, bludiská, logické úlohy, farebné úlohy a precvičenie hmatu si vyskúšali členovia Klubu nadaných detí Prešov pri získavaní „štvrtiniek mozgu“.

Medzi obľúbené patrili klasické spoločenské hry, v ktorých hracie plány, šťastie pri hode kockou, či myslenie sú súčasťou hrania.

Spoločenské hry sú súčasťou mimoškolského vzdelávania nadaných detí, patria k obľúbeným a vedú deti k samostatnosti, tvorivosti, rozvíjajú fantáziu, či napomáhajú pri práci v skupinách.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah