Spolupráca - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Spolupráca

Spolupracujeme s každým, kto rozumie nadaným ...
Klub nadaných detí Prešov je určený prešovským nadaným deťom. Ide o súkromnú iniciatívu prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí. Aktuálne prebiehajú stretnutia členov Klubu nadaných detí v prenajatých priestoroch školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Činnosť KND Prešov, aktivity a výlety nemajú nič spoločné so školou, na ktorej klub pôsobí. Financovanie činnosti klubu (prenájom triedy) je financované zo súkromných zdrojov zakladateľov (učiteľov).

Ďakujeme p. Tereze Šandorovej - cestovná agentúra Dovolenka-IN a p. Pavlovi Šandorovi - M.B.P. Prešov za obrovskú podporu - sponzoring - poplatok za ročný prenájom (školských) priestorov pre Klub nadaných detí (od mája 2019). Sme radi, že sú medzi nami ľudia, ktorí Rozumejú Nadaným.

Od apríla 2017 boli aktivity nadaných detí z Klubu nadaných detí Prešov podporené primátorkou mesta Prešov Ing. A. Turčanovou a poslancami MsÚ v Prešove (Komisia nebytová MsÚ v Prešove), keď za prenájom priestorov pre KND Prešov platíme poplatok symbolické 1€ do konca školského roka (jún 2017). Ďakujeme!

Od školského roka 2017/2018 si zakladatelia Klubu nadaných detí v Prešove prenajímajú priestory základnej školy opäť za celú čiastku stanovenú VZN mesta Prešov. O súkromnom projekte učiteľov pre prešovské nadané deti informujeme prostredníctvom našich stránok.
Významnou mierou KND Prešov podporili
Vydavateľstvo Slovart - Čitateľský klub Slovart poskytol knižné dary (množstvo knižiek) pre deti z Klubu nadaných detí v Prešove.

Encyklopédie rôzneho druhu darovala nadaným deťom z Prešova spoločnosť Knihy pre každého s.r.o.

Internetové kníhkupectvo Martinus darovalo deťom z Klubu nadaných detí knižný dar - množstvo zaujímavých knižiek + knižný dar - realizácia Malý princ očami Richarda Müllera.

Štátny tajomník ministerstva financií SR Ing. Radko Kuruc, PhD. obdaroval členov Klubu nadaných detí Prešov robotickými hračkami, ktoré sú určené na edukáciu nadaných žiakov. Zároveň venoval množstvo kancelárskych potrieb pre potreby vzdelávania nadaných a talentovaných žiakov.

Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák navštívil v marci 2018 Klub nadaných detí, keď predstavil svoju prácu a činnosť ministerstva. Školákom z Klubu nadaných detí Prešov venoval spoločenské hry, ktoré žiaci využívajú na spoločných stretnutiach.

Slovenský spevák Richard Müller daroval nadaným deťom svoje CD + množstvo darčekov - realizácia projektu Malý princ Richarda Müllera (Malý princ podľa knihy Antoina de Saint-Exupéryho - CD Hendrich a Tedea).

Veľvyslanectvá Slovenskej republiky po celom svete, a to v rámci kampane projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným "Po stopách Charlesa Dickensa".

Zaslaním literatúry z tvorby Charlesa Dickensa nám pomohli: Veľvyslanectvo SR v Londýne (Spojené kráľovstvo Veľkej británie a Severného Írska) p. veľvyslanec Mgr. Ľubomír Rehák, PhD., Veľvyslanectvo SR v Paríži (Francúzska republika) p. veľvyslanec Mgr. Marek Eštok, Veľvyslanectvo v Belehrade (Srbská republika) p. veľvyslankyňa PhDr. Dagmar Repčeková, CSc., Veľvyslanectvo SR v Madride (Španielske kráľovstvo) p. veľvyslanec Mgr. Vladimír Grácz, Veľvyslanectvo SR v Štokholme (Švédske kráľovstvo) p. veľvyslanec Ing. Jaroslav Auxt, Veľvyslanectvo SR v Lisabone (Portugalská republika) p. veľvyslanec JUDr. Jozef Adamec, Veľvyslanectvo v Budapešti (Maďarsko) p. veľvyslanec Ing. Rastislav Káčer, Veľvyslanectvo v Prahe (Česká republika) p. veľvyslanec PhDr. Peter Weiss.

Ďakujeme sponzorom a rodičom detí za podporu činnosti Klubu nadaných detí Prešov!
Klub nadaných detí Prešov podporili
B.M.P. Prešov - www.mbp.sk, Dovolenka-IN - www.dovolenka-in.sk, ART CHOCO Kolégium, Prešov - www.cokoladapresov.sk, Albi, s.r.o. - www.albi.sk, Pro Solutions, s.r.o. - www.vnimavedeti.sk, www.logico.sk, Nadácia Edymax - www.edymax.com, Mydlo z farmy - www.mydlozfarmy.sk, Imunoglukan, s.r.o. - www.imunoglukan.sk, TechBox.sk - www.techbox.dennikn.sk, FaxCopy, a.s. - www.faxcopy.sk, Halo Taxi, s.r.o. - www.halotaxi.sk,  Radoslav Cabúk - realfit - www.realfit.sk, NEXT dovolenka-in, s.r.o. - www.dovolenka-in.sk, Vydavateľstvo Slovart - www.slovart.sk, Knihy pre každého - www.knihyprekazdeho.sk.

(zoznam sponzorov priebežne aktualizujeme)
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah