Spolupráca - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Spolupráca

Spolupracujeme s každým, kto rozumie nadaným ...
Klub nadaných detí Prešov je určený prešovským nadaným deťom. Ide o súkromnú iniciatívu prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný porjekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí. Aktuálne prebiehajú stretnutia členov Klubu nadaných detí na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove v prenajatých priestoroch školy. Činnosť KND Prešov, aktivity a výlety nemajú nič spoločné so školou, na ktorej klub pôsobí. Financovanie činnosti klubu (prenájom triedy) je financované zo súkromných zdrojov zakladateľov (učiteľov).

Od apríla 2017 boli aktivity nadaných detí z Klubu nadaných detí Prešov podporené primátorkou mesta Prešov Ing. A. Turčanovou a poslancami MsÚ v Prešove (Komisia nebytová MsÚ v Prešove), keď za prenájom priestorov pre KND Prešov platíme poplatok symbolické 1€ do konca školského roka (jún 2017). Ďakujeme!
Významnou mierou KND Prešov podporili
Veľvyslanectvá Slovenskej republiky po celom svete, a to v rámci kampane projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným "Po stopách Charlesa Dickensa".

Zaslaním literatúry z tvorby Charlesa Dickensa nám pomohli: Veľvyslanectvo SR v Londýne (Spojené kráľovstvo Veľkej británie a Severného Írska) p. veľvyslanec Mgr. Ľubomír Rehák, PhD., Veľvyslanectvo SR v Paríži (Francúzska republika) p. veľvyslanec Mgr. Marek Eštok, Veľvyslanectvo v Belehrade (Srbská republika) p. veľvyslankyňa PhDr. Dagmar Repčeková, CSc., Veľvyslanectvo SR v Madride (Španielske kráľovstvo) p. veľvyslanec Mgr. Vladimír Grácz, Veľvyslanectvo SR v Štokholme (Švédske kráľovstvo) p. veľvyslanec Ing. Jaroslav Auxt, Veľvyslanectvo SR v Lisabone (Portugalská republika) p. veľvyslanec JUDr. Jozef Adamec, Veľvyslanectvo v Budapešti (Maďarsko) p. veľvyslanec Ing. Rastislav Káčer, Veľvyslanectvo v Prahe (Česká republika) p. veľvyslanec PhDr. Peter Weiss.

Štátny tajomník ministerstva financií SR Ing. Radko Kuruc, PhD. obdaroval členov Klubu nadaných detí Prešov robotickými hračkami, ktoré sú určené na edukáciu nadaných žiakov. Zároveň venoval množstvo kancelárskych potrieb pre potreby vzdelávania nadaných a talentovaných žiakov.

Ďakujeme sponzorom a rodičom detí za podporu činnosti Klubu nadaných detí Prešov!
Klub nadaných detí Prešov podporili
Albi, s.r.o. - www.albi.sk, Pro Solutions, s.r.o. - www.vnimavedeti.sk, www.logico.sk, Nadácia Edymax - www.edymax.com, Mydlo z farmy - www.mydlozfarmy.sk, Imunoglukan, s.r.o. - www.imunoglukan.sk, TechBox.sk - www.techbox.dennikn.sk, FaxCopy, a.s. - www.faxcopy.sk, Halo Taxi, s.r.o. - www.halotaxi.sk,  Radoslav Cabúk - realfit - www.realfit.sk, NEXT dovolenka-in, s.r.o. - www.dovolenka-in.sk.

(zoznam sponzorov priebežne aktualizujeme)
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah