Sponzoring - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Sponzoring

Spolupracujeme s každým, kto rozumie nadaným.

Klub nadaných detí Prešov je určený mimoriadne nadaným deťom.
Ide o súkromnú iniciatívu prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí. Aktuálne prebiehajú stretnutia členov Klubu nadaných detí v prenajatých priestoroch školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Činnosť KND Prešov, aktivity a výlety nemajú nič spoločné so školou, na ktorej klub pôsobí. Financovanie činnosti klubu (prenájom triedy) je financované zo súkromných zdrojov zakladateľov (učiteľov).

ĎAKUJEME
Školský rok 2019/2020
p. Tereze Šandorovej - cestovná agentúra Dovolenka-IN a p. Pavlovi Šandorovi - M.B.P. Prešov za obrovskú podporu - sponzoring - poplatok za ročný prenájom (školských) priestorov pre Klub nadaných detí (od mája 2019).

Školský rok 2017/2018
zakladatelia Klubu nadaných detí v Prešove si prenajímajú priestory základnej školy opäť za celú čiastku stanovenú VZN mesta Prešov. O súkromnom projekte učiteľov pre prešovské nadané deti informujeme prostredníctvom našich stránok.

Školský rok 2016/2017
Od apríla 2017 boli aktivity nadaných detí z Klubu nadaných detí Prešov podporené primátorkou mesta Prešov Ing. A. Turčanovou a poslancami MsÚ v Prešove (Komisia nebytová MsÚ v Prešove), keď za prenájom priestorov pre KND Prešov platíme poplatok symbolické 1€ do konca školského roka (jún 2017).
Významnou mierou KND Prešov podporili

Vydavateľstvo Slovart - Čitateľský klub Slovart
  • knižné dary (množstvo knižiek) pre deti z Klubu nadaných detí v Prešove

Knihy pre každého s.r.o.
  • encyklopédie pre nadané deti

Internetové kníhkupectvo Martinus
  • knižný dar edíciu knižiek - projekt Po stopách Roalda Dahla,
knižný dar - množstvo zaujímavých knižiek + knižný dar - realizácia Malý princ očami Richarda Müllera.

Štátny tajomník ministerstva financií SR Ing. Radko Kuruc, PhD.
  • robotické hračky,
  • kancelárske potreby pre potreby vzdelávania nadaných a talentovaných žiakov.

Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák
  • spoločenské hry, ktoré žiaci využívajú na spoločných stretnutiach.

Slovenský spevák Richard Müller
  • CD + množstvo darčekov - realizácia projektu Malý princ Richarda Müllera (Malý princ podľa knihy Antoina de Saint-Exupéryho - CD Hendrich a Tedea).

Veľvyslanectvá Slovenskej republiky po celom svete, a to v rámci kampane projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným "Po stopách Charlesa Dickensa".

Zaslaním literatúry z tvorby Charlesa Dickensa nám pomohli: Veľvyslanectvo SR v Londýne (Spojené kráľovstvo Veľkej británie a Severného Írska) p. veľvyslanec Mgr. Ľubomír Rehák, PhD., Veľvyslanectvo SR v Paríži (Francúzska republika) p. veľvyslanec Mgr. Marek Eštok, Veľvyslanectvo v Belehrade (Srbská republika) p. veľvyslankyňa PhDr. Dagmar Repčeková, CSc., Veľvyslanectvo SR v Madride (Španielske kráľovstvo) p. veľvyslanec Mgr. Vladimír Grácz, Veľvyslanectvo SR v Štokholme (Švédske kráľovstvo) p. veľvyslanec Ing. Jaroslav Auxt, Veľvyslanectvo SR v Lisabone (Portugalská republika) p. veľvyslanec JUDr. Jozef Adamec, Veľvyslanectvo v Budapešti (Maďarsko) p. veľvyslanec Ing. Rastislav Káčer, Veľvyslanectvo v Prahe (Česká republika) p. veľvyslanec PhDr. Peter Weiss.

Ďakujeme sponzorom a rodičom detí za podporu činnosti Klubu nadaných detí Prešov!

Klub nadaných detí Prešov podporili
B.M.P. Prešov - www.mbp.sk, Dovolenka-IN - www.dovolenka-in.sk, ART CHOCO Kolégium, Prešov - www.cokoladapresov.sk, Albi, s.r.o. - www.albi.sk, Pro Solutions, s.r.o. - www.vnimavedeti.sk, www.logico.sk, Nadácia Edymax - www.edymax.com, Mydlo z farmy - www.mydlozfarmy.sk, Imunoglukan, s.r.o. - www.imunoglukan.sk, TechBox.sk - www.techbox.dennikn.sk, FaxCopy, a.s. - www.faxcopy.sk, Halo Taxi, s.r.o. - www.halotaxi.sk,  Radoslav Cabúk - realfit - www.realfit.sk, NEXT dovolenka-in, s.r.o. - www.dovolenka-in.sk, Vydavateľstvo Slovart - www.slovart.sk, Knihy pre každého - www.knihyprekazdeho.sk.

(zoznam sponzorov priebežne aktualizujeme)
Ďakujeme
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah