Svetový deň zdravia - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Svetový deň zdravia

Aktivity 2018/2019
Svetový deň zdravia v Klube nadaných detí

Zdravie sa stalo predmetom záujmu stretnutia členov Klubu nadaných detí v Prešove. Začiatok jari sme oslávili jednoduchými cvičeniami a sviežou mysľou.
Prechádzka, malá turistika, výlety, cvičenie či rozvíjanie mysle formou úloh zameraných na myslenie bolo stredobodom záujmu nadaných detí z Prešova. Stretnutie šikovných školákov bolo zamerané na  zdravie. Samotný Svetový deň zdravia bol vyhlásený  v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Healthy Day). Tento rok je témou Svetového dňa zdravia: Univerzálne zdravotné poistenie: pre každého a všade. Cieľom kampane je pomôcť ľuďom lepšie pochopiť, čo všeobecné zdravotné poistenie znamená, aké služby a podpora by mali byť dostupné a kde.

Edukačné hry a aktivity v záujme zdravia sme začali  pomenúvaním jednotlivých častí ľudského tela, oboznámením s možnosťami prevencie úrazov, potrebu športovania a zdravého stravovania. Význam jednotlivých zmyslov si nadané deti pripomenuli súťažou, počas ktorej mali za určený časový limit vymenovať čo najviac slov na otázky: „Čo môžeme vidieť, počuť, čuchať, nahmatať?“ Deti taktiež opísali činnosti pri ktorých potrebujeme ruky a nohy.
Športový tréning plný jednotlivých cvičení si vyskúšali žiaci priamo v triede jednoduchou rozcvičkou. Súčasťou „zdravého“ stretnutia boli taktiež rôzne aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky, myslenia, komunikácie a skupinovej práce. Cvičenia overili vedomosti školákov o zdraví a jeho potrebe v živote dieťaťa. S mnohými sa nadaní stretávajú už počas vyučovacích hodín v škole.

Zdravie ja najväčší dar, ktorý pri narodení dostávame a nadané deti si to uvedomujú.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah