Týždeň mozgu - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Týždeň mozgu

Aktivity 2017/2018
Nadané deti dopriali svojmu mozgu poriadnu rozcvičku

Vo viac ako 60 krajinách sveta sa v marci konali tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Týždeň mozgu si pripomenuli šikovní školáci z Klubu nadaných detí v Prešove.
Pravidelným namáhaním mozgu sa podporuje tvorba nových prepojení medzi neurónmi, ktoré sú pri myslení podstatné. Na precvičovanie mozgu slúžia rôzne typy aktivít. Tie netradičné, ktoré zapájajú rôzne zmysly, si vyskúšali i nadané deti z Prešova. Mozog predsa potrebuje rozcvičku!

Nadané deti si vyskúšali tvoriť vety so slovami začínajúcimi na rovnaké písmeno, hľadali odpovede na otázky, aké je to byť nesmrteľným a neviditeľným, tvorili príbehy o živote z pohľadu malého dieťaťa či staršieho človeka, medzi písmenami hľadali zmysluplné slová a odpovedali na otázky vyplývajúce z prečítaného textu.

Nechýbali obľúbené aktivity, ktorými deti otestovali „zmeny mozgu“ pohybom v neznámom teréne. Písanie „opačnou“ (nedominantnou) rukou, hry s písmenami, logické úlohy a cvičenia zamerané na verbálne myslenie. Súčasťou cvičení zameraných na mozog je relax. Samotný stres je vážnou brzdou pre správne fungovanie mozgu. Je dôležité naučiť sa meditovať, či zapojiť uvoľňovacie cvičenia.
Zaujímavými sú pohybové aktivity pre lepšie zapájanie mozgu, ktoré môžete vyskúšať doma aj vy. Skúste si umývať zuby ľavou rukou (ak ste ľavák tak pravou – čiže rukou, ktorú nepoužívate bežne), pustiť si obľúbenú hudbu a zatancovať si, skákanie na jednej a následne druhej nohy, stáť na jednej nohe ako strom, žonglovať s tenisovými (aj menšími) loptičkami. Podobné „nekonečno“ si môžete vytvoriť očami. Keď bez pohybu hlavou sa pokúšate nakresliť osmičku očami. Dobrá rada – pokúste sa ju vytvoriť čo najväčšiu, cvičenie je tak prospešné aj našim očiam. Podobne je to pri vytvorení osmičky spojenými dlaňami s natiahnutými pažami pred sebou. Všetky tieto cvičenia sú veľmi jednoduché.

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. V tomto roku pripadol na marcový týždeň (12.-18. marec) kedy si ľudia na celom svete rôznym spôsobom potrápia mozgové aktivity.

Slovensko sa tento rok zapojilo do kampane jedenástym ročníkom. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sa vo všetkých krajoch konali rôzne prednášky o mozgu, zaujímavé diskusie a workshopy. Do projektu „Týždeň uvedomenia si mozgu“ sa zapojili poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb. Partnermi Týždňa mozgu na Slovensku sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV – organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu.
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah