Kontakt - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Kontakt

Kontaktujte nás
Klub nadaných detí Prešov je prvý klub združujúci nadané deti v rámci Slovenska. Ak chcete vedieť viac o Klube nadaných a máte záujem o spoluprácu, príp. chcete prihlásiť svoje dieťa do KND - kontaktujte nás!

Email: nadanedieta@gmail.com, Tel. č.: 0918 640 971 (Ľuboš Lukáč), web: www.knd.sk

Chcete zriadiť KND vo vašom meste? Kontaktujte nás! Pomôžeme!
Kluby nadaných detí združuje v Českej republike Mensa ČR.

Účelom týchto klubov je podchytiť skupinu veľmi nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandartný rozvoj a rozširovanie obzoru.

V Českej republike nájdete zriadené kluby pre nadané deti v mnohých mestách (Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Karviná, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Bílina, Brno, Plzeň, Znojmo, Blansko, Vsetín, Pardubice, Uherský Brod, Česká Lípa...)


Slovenská republika v tomto smere zaostáva, po kluboch nadaných detí ani chýru ani slychu...
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013 v Prešove. Vekové zacielenie je prvý a druhý stupeň školy.

Dôležitým  prvkom je spolupráca s rodičmi, ako aj inými školami. Preto je v našom záujme vytvoriť kluby nadaných detí aj v iných mestách, v spolupráci so školami, ktoré poskytnú pre aktivity nadaných detí vhodné priestory. Ponúkame vám pomoc pri zriadení KND vo vašom meste.

Poskytneme návrh na spoluprácu, spoločné aktivity pre deti ale aj rodičov, spoluprácu medzi školami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, plán edukácie nadaných, a množstvo ďalších materiálov (po vzájomnej dohode).
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
KND Prešov
Čo bolo-KND
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah