O Klube - Klub nadaných detí

SZŠ DSA
14.00 - 15.00 Piatok

ZŠ ŠMERALOVA
14.00 - 15.00 Štvrtok

Prejsť na obsah
Klub nadaných detí
Projekt vzdelávania nadaných detí je súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným             Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Klub nadaných detí
V roku 2013 vznikol v Prešove prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Za mimoriadne úspešným projektom mimoškolského vzdelávania nadaných detí je súkromná iniciatíva učiteľov z Prešova, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov sa konajú 1x v týždni (štvrtok, 14.00 - 15.00) v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ul. v Prešove, za ktoré učitelia platia mesačný nájom. Druhý Klub nadaných detí Prešov funguje na Súkromnej základnej škole DSA, Mukačevská ul. v Prešove. Stretnutia sa realizujú 1x  v týždni (piatok, 14.00 - 15.00).

Projekt Klub nadaných detí Prešov je súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Komu je určený Klub nadaných detí?
Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou nápňou aktivít historicky prvého Klubu nadaných detí Prešov. Účelom Klubu nadaných detí je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.

Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov.

Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.
Špeciálny program pre nadaných
Pre členov Klubu nadaných detí Prešov je pripravený špeciálny program.

Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické a spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, prednášky, exkurzie, či víkendové pobyty a logické sústredenia tvoria podstatu mimoškolského vzdelávania nadaných detí.

Mimoškolské vzdelávanie nadaných žiakov v Klube nadaných detí je zamerané na objavovaní a konštruovaní poznatkov žiakmi. Na stretnutiach dochádza ku konfrontácii - k napätí medzi tým, čo žiak už vie a medzi novými úlohami, poznatkami, ktoré si má osvojiť.

Naši členovia prichádzajú na stretnutia KND, aby nad poznatkami a skúsenosťami premýšľali a ďalej ich rozvíjali.


Rozumieme nadaným
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou mimoriadne nadaných detí ponúkame členom Klubu nadaných detí špeciálny vzdelávací program. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí sú hry, experimenty diskusie so zaujímavými ľuďmi, hranie rolí - dramatizácia, exkurzie, riešenia problémových úloh, manipulácia s rôznymi predmetmi a materiálom, projekty na rôzne témy.
Zaregistrujte dieťa do KND
Registrácia nadaných detí do Klubu nadaných detí Prešov prebieha každoročne, formou elektronického formulára  na stránke knd.sk, začiatkom školského roka (septembra).

Spravidla je možné registrovať deti tri - štyri dni, potom je registrácia ukončená - z dôvodu obsadenia miest pre členov KND.
Každoročne prijímame medzi nás max. šesťdesiat nadaných detí (30 nadaných detí - KND - ZŠ, Šmeralova, 30 nadaných detí - KND - SZŠ DSA).

Stretnutia prebiehajú zdarma (konajú sa jedenkrát v týždni - štvrtok (KND - ZŠ, Šmeralova), resp. piatok (KND - SZŠ DSA) 14.00 - 15.00 v priestoroch školy v Prešove.

Naši Učitelia
Nadaným žiakom sa venujú roky, vzdelávajú a vychovávajú. Nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú za sebou odborné vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov, ktoré získali vo Výskumnoum ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Copyright © 2024
Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov.

Autor projektu KND
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.

Created with WebSite X5
Copyright © 2024

Organizátor
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov

Návrat na obsah