Učitelia - Klub nadaných detí

Otvorené
14.00 - 15.00 Piatok

Kontaktujte nás
+421 918 640 971

Prejsť na obsah
Učitelia
Nadaným žiakom sa venujú roky, vzdelávajú a vychovávajú. Nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú za sebou odborné vzdelávanie.
Ingrid Storinská
učiteľka 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Žánre ľudovej slovesnosti v edukácii intelektovo nadaných žiakov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v základnej škole a dyslexia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Juliána Sedláková
učiteľka 1.-4. ročníka
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Rozvoj verbálneho myslenia nadaných detí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave


Ľuboš Lukáč
učiteľ 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Logické úlohy a ich využitie v predmete matematika, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v s ADHD, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v BratislaveNadané deti
V neposlednom rade sú našimi učiteľmi nadané deti.

Od nich sa neraz počas stretnutí učíme - dozvieme nové informácie, fakty, veci, ktorým nerozumieme a ktoré nás všetkých posúvajú dopredu. Zaujímajú nás pútavé prednášky nadaných detí, vedomosti, všeobecný rozhľad a zanietenosť.

Každoročne môžete stretnúť naše nadané deti na rôznych prednáškach, ktoré spravidla organizujeme po celom Slovensku.

Stretnutie nadaných detí s vysokoškolskými študentami, učiteľmi základných škôl, psychológmi, či špeciálnymi pedagógmi prinesie vždy pohľad detí na vzdelávanie nadaných detí na Slovensku.

Rozumieme nadaným
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou mimoriadne nadaných detí ponúkame členom Klubu nadaných detí špeciálny vzdelávací program. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí sú hry, experimenty, diskusie so zaujímavými ľuďmi, hranie rolí - dramatizácia, exkurzie, riešenia problémových úloh, manipulácia s rôznymi predmetmi a materiálom, projekty na rôzne témy.
Klub nadaných detí
„Zábavná a herná činnosť rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou aktivít historicky prvého Klubu nadaných detí Prešov“, povedala jedna zo zakladateľov KND Ingrid Storinská. Zároveň doplnila, že: „Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.“

Členom klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl na základe súhlasu rodiča. Stretnutia prebiehajú jedenkrát v týždni (v piatok od 14.00 do 15.00) v priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Juliána Sedláková uviedla, že: „Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov.“ Už teraz sa môžeme tešiť na logické a spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, prednášky, exkurzie či víkendové výlety.
Tretím organizátorom aktivít Klubu nadaných detí Prešov je učiteľ a školský špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč. Práve on stojí za celoslovenskou iniciatívu Rozumieme nadaným, pod ktorú patrí aj Klub nadaných detí Prešov. Lukáč pripomína, že „Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.“
Organizátor
CPPPaP
Ul. SNP 15, Sabinov

Koordinátor projektu KND
Ľuboš Lukáč
Created with WebSite X5
Návrat na obsah