Stretnutia - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Stretnutia

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov pripravený program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické hry, spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, ale aj prednášky, exkurzie a víkendové výlety budú tvoriť podstatu nového pôsobenia pod značkou Rozumieme nadaným.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Prvý Klub nadaných detí na Slovensku (v susedných Čechách je ich viac ako 40) realizuje aktivity prostredníctvom stretnutí - spravidla v piatok od 14.00 do 15.00 hod., ale aj formou exkurzií, výletov, atď.

Poplatok za prenájom priestorov školy platí zakladateľ Klubu nadaných detí Prešov - Mgr. Ľuboš Lukáč zo svojich peňazí.

Klub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Ak vás Klub nadaných detí Prešov zaujal – kontaktujte nás čo najskôr (nadanedieta@gmail.com). Sme prvým a jedinečným klubom, ktorý rozumie nadaným a talentovaným. Tešíme sa na vás!
V mesiaci marec sa stretneme:
  • 9.marec, 16. marec, 23. marec vždy o 14.00 - v prenajatých priestoroch školy na Šmeralovej ulici v Prešove

Uskutočnené akcie v školskom roku 2017/2018
september
Rozvoj logického myslenia, Čínska kaligrafia s akademickým maliarom Petrom Kocákom, Čaro fotografie s fotografom Rajmundom Petríkom
október
Život v lese, Tajomstvá našej planéty: Dinosaury, Logické sústredenie - IQáčik, Ako narábať s peniazmi
november
Animované filmy z detskej premietačky, Pokusy a experimenty malých výskumníkov, Kto sa hrá, nehnevá
december
Čarovanie farbami, Šifrovanie tajných správ, Vysnívané Vianoce, Stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva financií Radkom Kurucom
január
Rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom spoločenských hier, Nadané deti spoznávali svet PRÍŠERÁKOV, Roboty ovládli Klub nadaných detí v Prešove
február
Putovanie regiónom Šariša deti zaujalo, V Klube nadaných detí zložili pesničku s lídrom Komajoty Martinom Husovským, Nadané deti objavili skrytú silu papiera
marec
Nadané deti spoznávali poučný príbeh chudobného chlapca Jana
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah