Stretnutia - Klub nadaných detí

Klub nadaných detí Prešov
projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Klub nadaných detí
Prejsť na obsah

Stretnutia

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov pripravený program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické hry, spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, ale aj prednášky, exkurzie a víkendové výlety budú tvoriť podstatu nového pôsobenia pod značkou Rozumieme nadaným.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Prvý Klub nadaných detí na Slovensku (v susedných Čechách je ich viac ako 40) realizuje aktivity prostredníctvom stretnutí - spravidla v piatok od 14.00 do 15.00 hod., ale aj formou exkurzií, výletov, atď.

Poplatok za prenájom priestorov školy platí zakladateľ Klubu nadaných detí Prešov - Mgr. Ľuboš Lukáč zo svojich peňazí.

Klub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Ak vás Klub nadaných detí Prešov zaujal – kontaktujte nás čo najskôr (nadanedieta@gmail.com). Sme prvým a jedinečným klubom, ktorý rozumie nadaným a talentovaným. Tešíme sa na vás!
Klub nadaných detí Prešov, prvý klub nadaných detí na Slovensku. V školskom roku 2019/2020 ďakujeme za úhradu poplatkov za prenájom priestorov  Dovolenka-IN.
Mesiac
P.č. stretnutia
Dátum
Názov stretnutia (uvádzame po uskutočnenom stretnutí)


November
8
8.11.

9
15.11.

10
22.11.

11
29.11.Október
4
4.10.
Zrušené! Realizácia logického sústredenia nadaných detí
5
11.10.
6
18.10.
7
25.10.


September
 
1
13.9.
2
20.9.
3
27.9.

Uskutočnené stretnutia v školskom roku 2018/2019
Prešovské nadané deti predstavili Klub nadaých detí, Martin Jakubko navštívil Klub nadaných detí v Prešove,
Nadané deti sa učili kriticky myslieť pri spoznávaní základov lezenia, Spoločne s nadanými deťmi sme vyberali dovolenku, Slávny cestovateľ obohatil prešovské nadané deti o krásy východnej Ázie, Slovenským hokejistom fandí Klub nadaných detí Prešov, Najväčší Slovák, Rozvoj intelektových schopností v projekte Fort IQ, Veľkonočné zvyky a tradície, Svetový deň zdravia, Neopísateľná krása podvodného sveta, Logické myslenie a slovná zásoba, Mimoriadne ženy mesta Prešov, Prešovské nadané deti spoznávali ťažký život obyčajného chlapca Olivera Twista, Klub nadaných detí podporuje školákov v ich napredovaní (logické hry), Najkrajšie ruské rozprávky, Prešovské nadané deti leteli vesmírom, Nadané deti sa učili zvládať trému a stres, Nadané deti zdobili perníky, nechýbali IQ maškrty, Nadané deti v kráľovstve papiera, Nadané deti spoznávali svet muzikoterapie, Stredoškoláci podporili prešovské nadané deti (stredoškoláci a logické hry), Športové stretnutie nadaných detí s volejbalom, Zábavné experimenty zaujali nadané deti, Neopísateľná zábava malých majstrov s farbami jesene, Malý princ očami školákov z Klubu nadaných detí v Prešove, Školské časy Chrobákov témou stretnutia nadaných detí, Talentovaný futbalista navštívil Klub nadaných detí, Logické sústredenie nadaných žiakov (3-dňové sústredenie, Sigord), Komunikačné schopnosti nadaných školákov, Milovaná čokoláda témou stretnutia nadaných detí v Prešove
Created with WebSite X5
Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku. Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971
Organizátor KND Prešov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov
Návrat na obsah